Skandia Maraton LangTeam - Bia³ystok
Dodane przez thomson dnia 14 wrzesie 2010 20:23:38
Po letniej przerwie w minion± niedzielê odby³a siê siódma (przedostatnia) edycja zawodów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team 2010. Tym razem zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ ponad 500 km aby ¶cigaæ siê w Bia³ymstoku. Zawody te przygotowane by³y jak zwykle perfekcyjnie, a start i meta usytuowane w centrum prawie 300 – tysiêcznej stolicy Podlasia by³y doskona³ym pomys³em p. Czes³awa Langa. Trasy poszczególnych dystansów budzi³y respekt swoj± d³ugo¶ci± – Mini; 45 km, Medio; 72 km i Grand Fondo; 98 km. Nie zawiod³a pogoda, i choæ deszcz wisia³ w powietrzu to uda³o siê „na sucho” przejechaæ wszystkie dystanse. Razem w imprezie wystartowa³o ponad 700 kolarzy. Zawodnicy UKS GKKG startowali jak zwykle na ró¿nych dystansach i ró¿nych kategoriach umacniaj±c swoje wyniki. Nastêpne zawody ju¿ za dwa tygodnie 26 wrze¶nia – Fina³ w Rzeszowie.
[Wyniki zawodników GKKG]
Rozszerzona zawarto newsa
Po letniej przerwie w minion± niedzielê odby³a siê siódma (przedostatnia) edycja zawodów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team 2010. Tym razem zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego musieli przemierzyæ ponad 500 km aby ¶cigaæ siê w Bia³ymstoku. Zawody te przygotowane by³y jak zwykle perfekcyjnie, a start i meta usytuowane w centrum prawie 300 – tysiêcznej stolicy Podlasia by³y doskona³ym pomys³em p. Czes³awa Langa. Trasy poszczególnych dystansów budzi³y respekt swoj± d³ugo¶ci± – Mini; 45 km, Medio; 72 km i Grand Fondo; 98 km. Nie zawiod³a pogoda, i choæ deszcz wisia³ w powietrzu to uda³o siê „na sucho” przejechaæ wszystkie dystanse. Razem w imprezie wystartowa³o ponad 700 kolarzy. Zawodnicy UKS GKKG startowali jak zwykle na ró¿nych dystansach i ró¿nych kategoriach umacniaj±c swoje wyniki. Nastêpne zawody ju¿ za dwa tygodnie 26 wrze¶nia – Fina³ w Rzeszowie.

Wyniki GKKG z BIA£EGOSTOKU :
Dystans GRAND FONDO :
- FARION Pawe³ - 8/46 Open; 4/17 M-2
- WACHOWIAK Tomasz - 26/46 Open; 1/2 M-1
Dystans MEDIO :
- MAROSZ Dawid - 23/171 Open; 14/54 M-2
- SAWICKI Franciszek - 35/171 Open; 2/20 M-5
- PUTZ £ukasz - 36/171 Open; 16/54 M-2
- PUTZ Piotr - 49/171 Open; 26/54 M-2
Dystans MINI :
- £UKASIEWICZ Dariusz - 82/195 Open; 14/27 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA Skandia Maraton LangTeam po 7 edycjach :
Dystans GRAND FONDO kategoria M-1 :
miejsce - zawodnik - rocznik
1. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans GRAND FONDO kategoria M-2 : 8. - FARION Pawe³ - 1987
11. - PUTZ Micha³ - 1985
14. - FRANC Patryk - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-1 :
8. - PLUCIÑSKI Oskar - 1992
Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. - PUTZ £ukasz - 1983
6. - MAROSZ Dawid - 1980
7. - PUTZ Piotr - 1988
Dystans MEDIO kategoria M-5 :
1. - SAWICKI Franciszek - 1956
Dystans MINI kategoria M-1 :
2. - BERE¬NICKI Szymon - 1994
Dystans MINI kategoria M-2 :
12. - GÓRALCZYK Tomasz - 1987
Dystans MINI kategoria M-3 :
42. - JASKULSKI Rados³aw - 1970
127. - LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
9. - £UKASIEWICZ Dariusz - 1963