Spotkanie Noworoczne
Dodane przez thomson dnia 23 grudzie 2010 14:46:51
Informujemy, ¿e w niedzielê 2 stycznia 2011 roku odbêdzie siê tradycyjne, noworoczne spotkanie klubowe. Zbieramy siê jak zwykle na Rynku o godz. 11.00. Cz³onkowie klubu, którzy byli obecni na zebraniu otrzymaj± na spotkaniu obiecane prezenty ! Do zobaczenia !
A tymczasem WESO£YCH ¦WI¡T !