[Film] Dziki Wy¶cig 2010
Dodane przez thomson dnia 22 luty 2011 09:11:54
Z "delikatnym" opó¼nieniem, ale jest. Krótki filmik z ubieg³orocznego wy¶cigu, który odby³ siê na Dzikiej Pla¿y w Powidzu. Tak na rozgrzewkê gdy za oknami ¶nieg i mróz :)