Maraton 2005 - 100km na 100 lat SkodyAuto
Dodane przez thomson dnia 17 sierpie 2005 09:35:03
G³ównym sponsorem III Gnie¼nieñskiego Maratonu Rowerowego bêdzie SkodaAuto Polska S.A. Zapowiada siê bardzo ciekawa impreza. Mamy nadziejê, ¿e do Jankowa Dolnego przyjad± nie tylko zawodnicy z Gniezna i okolic. Informujemy, ¿e du¿y dystans bêdzie wynosiæ 100, a ma³y 50km.

Bedzie o co walczyæ. Zwyciêzca klasyfikacji generalnej na du¿ym dystansie otrzyma do dyspozycji samochód Skoda Superb na ca³y weekend !!! Wiecej informacji na temat Maratonu tutaj.