B³êkitna Pêtla 2011 za nami !
Dodane przez thomson dnia 15 maj 2011 17:54:42
Tegoroczna B³êkitna Pêtla przyci±gnê³a na start ponad 120 zawodników. Przy zdecydowanie lepszej pogodzie ni¿ rok temu rozegrano wy¶cigi na dwóch dystansach. Na krótszym dystansie, w klasyfikacji generalnej zwyciê¿y³a Ma³gorzata Zellner z Poznania, a w wy¶cigu g³ównym najszybszy by³ Filip Naskrêt z Ko¶ciana reprezentuj±cy Team TGV. Pe³ne [WYNIKI].
Zapraszamy na kolejne wy¶cigi z cyklu Szosa Wielkopolska i oczywi¶cie na przysz³oroczn± B³êkitn± Pêtlê !


Galeria zdjêæ (fot. M. Góralczyk)
Galeria zdjêæ (fot. T. Wachowiak)