[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Kraków
Dodane przez thomson dnia 15 maj 2011 19:25:10
W sobotê, 14 maja w Krakowie odby³a siê druga edycja Skandia Maraton Lang Team 2011. Kraków po raz pierwszy znalaz³ siê na mapie Skandia Maraton Lang Team, start maratonu znajdowa³ siê na Krakowskich B³oniach - zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego stawili siê na nim w 8 osobowym sk³adzie Przy przepiêknej prawdziwie letniej pogodzie ekipa zmaga³a siê dwoma dystansami (mini i medio). Plany startowe by³y takie aby poprawiæ wyniki z pierwszej edycji. Trzeba przyznaæ, ¿e za³o¿enia przedstartowe zawodnicy wype³nili w 100 % i wszyscy wspiêli siê na lepsze pozycje w klasyfikacji generalnej (ju¿ w tej chwili niektórzy z nas s± blisko „pud³a”). Oczywi¶cie ³atwo skóry nie oddamy i ju¿ dzi¶ pojawi³y siê zapowiedzi walki na nastêpnych edycjach, (Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn).
tekst: Dariusz £ukasiewicz
[Wyniki zawodników GKKG]


Rozszerzona zawarto newsa

W sobotê, 14 maja w Krakowie odby³a siê druga edycja Skandia Maraton Lang Team 2011. Kraków po raz pierwszy znalaz³ siê na mapie Skandia Maraton Lang Team, start maratonu znajdowa³ siê na Krakowskich B³oniach - zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego stawili siê na nim w 8 osobowym sk³adzie Przy przepiêknej prawdziwie letniej pogodzie ekipa zmaga³a siê dwoma dystansami (mini i medio). Plany startowe by³y takie aby poprawiæ wyniki z pierwszej edycji. Trzeba przyznaæ, ¿e za³o¿enia przedstartowe zawodnicy wype³nili w 100 % i wszyscy wspiêli siê na lepsze pozycje w klasyfikacji generalnej (ju¿ w tej chwili niektórzy z nas s± blisko „pud³a”). Oczywi¶cie ³atwo skóry nie oddamy i ju¿ dzi¶ pojawi³y siê zapowiedzi walki na nastêpnych edycjach, (Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn).

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z KRAKOWA:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 36/259 Open; 19/87 M-2
- MAROSZ Dawid - 49/259 Open; 14/71 M-3
- WASZAK Micha³ - 78/259 Open; 40/87 M-2

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 23/253 Open; 10/48 M-2
- KNAST Robert - 82/253 Open; 21/52 M-3
- £UKASIEWICZ Dariusz - 111/253 Open; 23/43 M-4
- KARPIÑSKI Janusz - 122/253 Open; 6/9 M-6
- CABANEK Paulina 225/253 Open; 14/20 K-2

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po dwóch edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
7. FIGAJ Andrzej - 1986
16. WASZAK Micha³ - 1991
114. OSSOWSKI Micha³ - 1985
Dystans MEDIO kategoria M-3 :
30. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
5. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
10. KNAST Robert - 1974
67. LISIECKI Artur - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
11. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
52. MAKOWSKI Marek - 1969
Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950