Z Maksem wszystko OK
Dodane przez thomson dnia 17 maj 2011 16:37:24
Otrzymali¶my dzi¶ informacjê, ¿e Maks Bieniasz, który podczas "B³êkitnej Pêtli" mia³ gro¼nie wygl±daj±cy wypadek, jest ca³y i zdrowy. Podczas wizyty w szpitalu poza st³uczeniami nie stwierdzono ¿adnych powa¿niejszych obra¿eñ. Maksowi ¿yczymy szybkiego powrotu na rower i do ¶cigania !