Maraton tu? tu? !
Dodane przez thomson dnia 05 wrzesie 2005 14:39:02
Bardzo ma³o czasu zosta³o juz do najwiêkszej imprezy rowerowej w naszej okolicy !!! III Gnie¼nieñski Maraton Rowerowy SkodaAuto MTB odbêdzie siê ju¿ 18 wrze¶nia 2005r. Obok prezentujemy oficjalny plakat tych zawodów. Przypominamy, ¿e na naszej stronie funkcjonuje internetowy serwis maratonu, w którym ci±gle zamieszczamy nowe informacje. Dostêpna jest ju¿ te¿ mapka oraz zdjêcia z trasy.

ps. W galerii do obejrzenia fotki z wizyty GKKG na Festiwalu Rowerowym w Szklarskiej Porêbie.
ps2. Dodalismy te¿ fotki z Transcarpatii 2005!