po maratonie
Dodane przez thomson dnia 21 wrzesie 2005 16:20:45
Zdjêcia z III Gnie¼nieñskigo Maratonu Rowerowego SkodaAuto MTB ju¿ s± !!! Zapraszamy do galerii !!! Z ponad 430 zdjêæ wybrali¶my te najlepsze i najciekawsze. Je¿eli masz jakie¶ dobre zdjêcie z tej imprezy i chcesz je opublikowaæ skontaktuj siê z nami ! Prosimy te¿ o dostarczenie wszystkich materia³ów filmowych w celu wykorzystania ich w relacji video z maratonu. Na forum mo¿ecie wyraziæ swoj± opinie o zawodach i podzieliæ siê wra¿eniami.