Dêbówiec 2012
Dodane przez thomson dnia 27 wrzesie 2012 08:43:26
Tegoroczny wy¶cig na Dêbówcu odbêdzie siê ju¿ w najbli¿sz± niedzielê !

Ten wy¶cig to ju¿ prawdziwy klasyk, ale w tym roku zmieniamy miejsce startu i mety. Spotykamy siê w Strzy¿ewie Ko¶cielnym przy ¶wietlicy. Po wiêcej informacji odsy³amy do REGULAMINU. Do zobaczenia w niedzielê!