Kalendarz imprez kolarskich w Gnie¼nie w 2013
Dodane przez thomson dnia 30 stycze 2013 14:49:06
Znamy ju¿ kalendarz imprez kolarskich jakie odbêd± siê w Gnie¼nie w tym roku.
7.04 THULE CUP (wy¶cig cross-country)
26.05 SKODA MARATON MTB (GP Wielkopolski w maratonach MTB)
14.07 B£ÊKITNA PÊTLA (wy¶cig szosowy, Memoria³ Jerzego Palickiego)
??.09 DÊBÓWIEC 2013 (wy¶cig MTB dla amatorów).