XC Gniezno i Skoda Maraton ODWO£ANE
Dodane przez thomson dnia 27 marzec 2013 19:01:51
Z przykro¶ci± informujemy, ¿e z przyczyn organizacyjnych ODWO£ANE zostaj± nastêpuj±ce imprezy:

- 7.04 XC Thule Cup Gniezno - Mistrzostwa Wielkopolski
- 26.05 Skoda Maraton MTB 2013


GKKG