Zebranie klubowe
Dodane przez thomson dnia 11 marzec 2014 18:59:32
Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na zebranie klubowe przed rozpoczynaj±cym siê sezonem startowym 2014. Spotkanie odbêdzie siê w pi±tek 21 marca (pierwszy dzieñ wiosny) o godzinie 18:00 w Hotelu Nest w Gnie¼nie.