Zimowe zawody
Dodane przez thomson dnia 29 listopad 2005 17:51:00
Najprawdopodobniej 11 grudnia odbêd± siê zimowe zawody XC. Bêd± one rozegrane na wszystkim dobrze znanej trasie wy¶cigu "Na Dêbówcu". Ca³y wy¶cig ma mieæ formê raczej spotkania towarzyskiego ni¿ typowej rywalizacji, ale na pewno wy³onimy zwyciêzców.
Szczegó³owych informacji jeszcze nie mamy. Zapraszamy wszystkich na forum, gdzie poruszony zosta³ temat zawodów. Wszelkie sugestie, propozycje a tak¿e pomoc w organizacji wy¶cigu bardzo mile widziane !