Zebranie klubowe 2015
Dodane przez thomson dnia 16 stycze 2015 18:56:55


Zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na zebranie klubowe przed rozpoczynaj±cym siê sezonem 2015.
Spotkanie odbêdzie siê w sobotê 24 stycznia o godzinie 18:30 w Hotelu Nest w Gnie¼nie.