Snow Race 2005
Dodane przez thomson dnia 04 grudzie 2005 16:05:47
Uwaga! Zawody odwo³ane z powodu braku ¶niegu

No i postanowione - niedziela 11.12.2005, godz. 11.00 przy barze "Ró¿a" na ul.Orcholskiej. Tam siê zbieramy i wspólnie ruszamy na start. Trasa zostanie minimalnie skrócona (meta bêdzie wcze¶niej). Po zawodach Afterparty przy ognisku, które rozpala zwyciêzca ! Kie³basek ani napojów nie zapwniamy wiêc nale¿y zabraæ swoje zaopatrzenie.
Mamy nadziejê, ¿e pogoda dopisze i sypnie ¶niegiem. Wszystkich chêtnych gor±co ZAPRASZAMY !!! Nie wymiêkaæ !!!