Cyclocross Wielkopolska - VII Wy¶cig im. Marka i Zbyszka TKKF Poznañ
Dodane przez Rudy dnia 08 marzec 2015 23:25:11
Kolejny start w prze³ajach zaliczyli nasi zawodnicy. Tym razem by³ to ju¿ ostatni z tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska, VII Wy¶cig im. Marka i Zbyszka, zorganizowany tradycyjnie na terenie TKKF w Poznaniu.

Ekipa w sk³adzie: Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz i nowy w szeregach GKKG S³awomir Wo¼nicki, przyst±pi³a do rywalizacji w ³±czonym wy¶cigu Elity i Mastersów...
[czytaj wiêcej]

Rozszerzona zawarto newsa
Kolejny start w prze³ajach zaliczyli nasi zawodnicy. Tym razem by³ to ju¿ ostatni z tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska, VII Wy¶cig im. Marka i Zbyszka, zorganizowany tradycyjnie na terenie TKKF w Poznaniu.

Ekipa w sk³adzie: Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz i nowy w szeregach GKKG S³awomir Wo¼nicki, przyst±pi³a do rywalizacji w ³±czonym wy¶cigu Elity i Mastersów.Pogoda, jak na marzec, idealna do ¶cigania. Trasa szybka, z mêcz±cym podbiegiem pod schody, który z ka¿dym kolejnym okr±¿eniem wydawa³ siê coraz bardziej stromy.
Kolejno¶æ na mecie:
Tomasz Wachowiak 9 Open, 6 Senior
Dawid Marosz 11 Open, 5 Masters
S³awomir Wo¼nicki (czekamy na oficjalne wyniki)

Zwieñczeniem imprezy by³a dekoracja zwyciêzców klasyfikacji generalnej Cyclocross Wielkopolska, gdzie 5 miejsce w¶ród Mastersów zdoby³ Dawid Marosz.
Pe³na galeria zdjêæ (fot. Paulina Cabanek)