[maraton] Bike Cross Maraton - £opuchowo 2015
Dodane przez Rudy dnia 01 padziernik 2015 09:15:04
W niedzielê 27 wrze¶nia zawodnicy GKKG Gniezno wybrali siê na ostatni w tym roku maraton z serii Gogol MTB Bike Cross Maraton. By³a to ju¿ ostatnia edycja tegorocznego cyklu. Wy¶cig zaliczany do udanych zarówno dla organizatorów (698 startuj±cych) i zawodników... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


W niedzielê 27 wrze¶nia zawodnicy GKKG Gniezno wybrali siê na ostatni w tym roku maraton z serii Gogol MTB Bike Cross Maraton. By³a to ju¿ ostatnia edycja tegorocznego cyklu. Wy¶cig zaliczany do udanych zarówno dla organizatorów (698 startuj±cych) i zawodników. By³a to ostatnia szansa na poprawienie swoich wyników w klasyfikacji generalnej, a nie by³o to w cale takie proste, poniewa¿ ¶cigali¶my siê na trasie, ,która jest uznawana za najszybsz± w ca³ym cyklu.
Edycja, w której oprócz rze¶kiego poranka i przyjemnie grzej±cego, ju¿ jesiennego po³udniowego s³oñca - na trasie mo¿na by³o zasmakowaæ wszystkiego - asfaltu, szutru, le¶nych duktów, kurzu, podjazdów, zjazdów i a¿ nadto grz±skiego piachu.


Na starcie dystansu MEGA - ok 60km stawili siê: Tomasz Wachowiak i Dawid Marosz. Natomiast na starcie dystansu MINI - ok 30km widoczni byli: Artur Lisiecki, Rafa³ Ober, Witold Wo¼nicki, Rados³aw Jaskulski, Daniel Curul, Kamil Makowski, Marek Makowski.
Zawodnicy wywalczyli nastêpuj±ce wyniki:
MEGA:
Dawid Marosz - 24 Open/ 5 M-3
Tomasz Wachowiak - 25 Open/ 13 M-2

MINI:
Kamil Makowski - 23 Open/ 11 M-2
Rados³aw Jaskulski - 25 Open/ 5 M-4
Rafa³ Ober - 58 Open/ 22 M-3
Artur Lisiecki - 65 Open/ 13 M-4
Marek Makowski - 106 Open/ 20 M-4
Daniel Curul - 173 Open/ 68 M-3
Witold Wo¼nicki - 266 Open/ 52 M-4

Gratulujemy!

Foto: Julian Król, Rafa Ober

Pe³na galeria zdjêæ
Nagranie z wy¶cigu MINI