Kostrzyn MTB Maraton
Dodane przez Rudy dnia 20 maj 2016 07:13:18
Kostrzyn MTB Maraton, który odby³ siê 15.05.2016 nale¿y do najbardziej wietrznych maratonów w Wielkopolsce. Silny wiatr wiej±cy z upodobaniem w twarz na wielu odcinkach, a zw³aszcza na koñcowych kilometrach daje siê we znaki ka¿demu uczestnikowi. Ten "urok" Kostrzyñskiego maratonu znany jest zawodnikom Satpol GKKG nie od dzi¶. W sile czterech zawodników - mimo jesiennej aury - stanêli na maratonie na dwóch dystansach...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Kostrzyn MTB Maraton, który odby³ siê 15.05.2016 nale¿y do najbardziej wietrznych maratonów w Wielkopolsce. Silny wiatr wiej±cy z upodobaniem w twarz na wielu odcinkach, a zw³aszcza na koñcowych kilometrach daje siê we znaki ka¿demu uczestnikowi. Ten "urok" Kostrzyñskiego maratonu znany jest zawodnikom Satpol GKKG nie od dzi¶. W sile czterech zawodników - mimo jesiennej aury - stanêli na maratonie na dwóch dystansach.Na dystansie MINI: 30km - wystartowa³ S³awomir Wo¼nicki i uplasowa³ siê na pozycji 71 Open oraz 6 w kategorii M5. To pozwoli³o S³awkowi na zajêcie miejsca na podium!Na dystansie MEGA: 52km - wystartowali: Micha³ Bednarek, Dawid Micorek i Daniel Curul. Uplasowali siê oni na pozycjach:
Daniel Curul: 25 Open; 8 M3
Dawid Micorek: 33 Open; 15 M2
Micha³ Bednarek: 59 Open; 18 M3

Gratulujemy wyników!