Solid MTB Mchy
Dodane przez Rudy dnia 25 czerwiec 2016 22:36:24
Na pi±t± ods³onê cyklu Solid MTB, która odby³a siê na terenach miejscowo¶ci Mchy w gminie Ksi±¿ Wielkopolski w dniu 12.06.2016 uda³o siê dwóch zawodników naszego klubu: Rados³aw Hulewicz i Daniel Curul....[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Na pi±t± ods³onê cyklu Solid MTB, która odby³a siê na terenach miejscowo¶ci Mchy w gminie Ksi±¿ Wielkopolski w dniu 12.06.2016 uda³o siê dwóch zawodników naszego klubu: Rados³aw Hulewicz i Daniel Curul.
Organizatorzy na potrzeby zawodów z okolicznych terenów wycisnêli przys³owiowe 110% mo¿liwo¶ci i prawie 600m przewy¿szeñ. Dziewicza trasa w Mchach "mile" zaskoczy³a kilkoma bardzo technicznymi zjazdami, podjazdami, sekcj± XC oraz liczn± grupa mniejszych lub sztywniejszych podjazdów. Nie zabrak³o równie¿ sporej ilo¶ci zakrêtów, piaszczystych odcinków i troszkê szrutu.Dla Radka by³ to trzeci start w cyklu, tym samym startowa³ z pierwszego sektora. Niestety po gro¼nym upadku na trasie musia³ zrezygnowaæ z dalszej walki w wy¶cigu.
Daniel jako debiutant w cyklu wystartowa³ z ostatniego pi±tego sektora. Nie przeszkodzi³o to w wyminiêciu prawie dwustu zawodników i uplasowaniu siê na pozycji 78 Open i 36 M3.

Galeria
Film