Gogol MTB Suchy Las
Dodane przez Rudy dnia 12 sierpie 2016 07:06:44
Suchy Las - siódma ods³ona Wielkopolskiego "Gogola". W tym roku - jak informowa³ organizator maratonu: "trasa stara ale ... nowa"....[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Suchy Las - siódma ods³ona Wielkopolskiego "Gogola". W tym roku - jak informowa³ organizator maratonu: "trasa stara, ale nowa". Po pierwsze - jazda w odwrotnym kierunku ni¿ w latach ubieg³ych. Po drugie dodano ciekawy, techniczny odcinek "po schodach". Po trzecie nowe singletracki tu¿ przed met±. Reszta bez zmian, no mo¿e z jedn± do¶æ mocno odczuwaln±. Suchy Las w tym roku by³ bardzo mokry i b³otnisty. Z tymi nowo¶ciami zmierzyli siê nasi zawodnicy na dwóch dostêpnych dystansach.

Wyniki:
MINI - 32 km
Rados³aw Jaskulski: 28 Open; 4 M-4
S³awomir Wo¼nicki: 247 Open; 22 M-5MEGA - 62 km
Dawid Miciorek: 59 Open; 19 M-2
Daniel Curul: 63 Open; 17 M-3
Rafa³ Ober: 95 Open; 26 M-3

Gratulujemy wyników!

Galeria zdjêæ
Film