Gogol MTB Stêszew
Dodane przez Rudy dnia 31 sierpie 2016 09:48:51
Stêszew, czyli jazda w skwarze i ¿arze.
Najgorêtsza - je¶li chodzi o warunki atmosferyczne edycja Wielkopolskiego Bike Cross MTB Maraton. Przy ponad 30-sto stopniowym ¿arze lej±cym siê z nieba zawodnicy Satpol GKKG wystartowali w dziewi±tej, przedostatniej edycji tegorocznego Gogola...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Stêszew, czyli jazda w skwarze i ¿arze.
Najgorêtsza - je¶li chodzi o warunki atmosferyczne edycja Wielkopolskiego Bike Cross MTB Maraton. Przy ponad 30-sto stopniowym ¿arze lej±cym siê z nieba zawodnicy Satpol GKKG wystartowali w dziewi±tej, przedostatniej edycji tegorocznego Gogola. Nie tylko wspomniana pogoda podgrzewa³a atmosferê. Gor±co by³o ju¿ w sektorach startowych jak i na samej trasie. Wielu zawodników startuj±cych w tej edycji przyby³o z my¶l± o poprawieniu swoich wyników i zdobyciu jak najlepszej lokaty, a tym samym poprawieniem pozycji w klasyfikacji generalnej. Tym samym oba dystanse by³y mocno obstawione nie tylko przez czo³owych zawodników.
Trasa biegn±ca czê¶ciowo przez le¶ne dukty Wielkopolskiego Parku Narodowego, czê¶ciowo przez ods³oniête fragmenty szutrowo - piaszczystej nawierzchni - niby znana ale i tak "da³a w ko¶æ". Wysysaj±ce resztki si³ odcinki "tarek" w pe³nym s³oñcu, znany z edycji Mosiñskiej "Janosik" czy asfaltowy "niekoñcz±cy" siê podjazd przy "wodociagach".

Z tras± t± zmierzyli siê na dwóch dystansach: MINI 33km i MEGA 66km (dwie rundy) zawodnicy Satpolu:

MINI:
Rados³aw Jaskulski: 48 Open; 6 M4
Rafa³ Ober: 65 Open; 30 M3


MEGA:
Daniel Curul: 44 Open; 13 M3;
Marek Makowski: 83 Open; 28 M4;

Galeria zdjêæ
Film

Zdjecia: Karolina Kowalska, Grzegorz Krykwiñski Fotografia