IMPREZA KLUBOWA 25.11.2016
Dodane przez Rudy dnia 16 listopad 2016 22:25:30
Dnia 25.11.2016 (pi±tek) o godzinie 19:30 w Piwiarni Warka (ul. Roosevelta) odbêdzie siê impreza klubowa. Bêdzie to idealna okazja aby spotkaæ siê "po cywilnemu" i pogadaæ na tematy, na które w sezonie nie by³o czasu ;)

Zaproszeni s± wszyscy cz³onkowie klubu!