Zebranie Klubowe 9.03.2017 r.
Dodane przez Rudy dnia 25 luty 2017 19:49:14
Informujemy, ¿e dnia 9 marca (czwartek) odbêdzie siê ZEBRANIE klubowe.
Miejsce i czas: ul. Kwiatowa 4 w Gnie¼nie - godzina 19:30!

Zapraszamy wszystkich cz³onków klubu oraz osoby zainteresowane cz³onkostwem.

W planie omówienie bie¿±cej, a przede wszystkim przysz³ej dzia³alno¶ci klubu.

Osoby, które pomimo szczerych chêci nie mog± pojawiæ siê na zebraniu bardzo prosimy o tak± informacjê.