Snow Race 2006
Dodane przez thomson dnia 04 stycze 2006 21:02:59
Niedziela 8 stycznia 2006r - to kolejny prawdopodobny termin rozegrania naszych ¶nie¿nych zawodów. Czy tym razem siê uda? - zobaczymy. Spotykamy siê o godz. 12.00 przy barze Ró¿a. Gdyby co¶ siê zmieni³o na pewno napiszemy o tym na stronce wiêc zagl±dajcie tu!