Snow Race 2006
Dodane przez thomson dnia 10 stycze 2006 13:51:52
Prezes poda³ kolejny termin zimowych zawodów - 15 stycznia 2006, godz. 12.00 przy barze "Ró¿a". W planie ognicho i kielbaski.
Niech ka¿dy poda to info dalej ¿eby unikn±æ takiej sytuacji jak ostatnio !