Superliga 2006
Dodane przez thomson dnia 05 marzec 2006 22:07:12
Tegoroczna Superliga ju¿ siê rozpoczê³a ! W sobotê 4 marca na stoku góry Kamieñsk mia³a miejsce inauguracja sezonu - rozegrano 4cross Snow ! Wiêcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie SL.


Kalendarz imprez "Superligi" wygl±da nastêpuj±co:
1. 4cross Snow Kamieñsk – 4.03.2006
2. Downhill Elbl±g – 22.04.2006
3. Downhill Kamieñsk - 1.05.2006
4. "4 cross Lodowiec" Gdynia– 20.05.2006
5. 4cross Sochaczew – 10.06.2006
6. 4cross Szczawno – 24.06.2006
7. 4cross Rybnik - 1.07.2006
8. Downhill Bydgoszcz – 15.07.2006
9. 4cross Bia³ystok - 26.08.2006
10. "Downhill W±wóz" Olsztyn – 9.09.2006