PUCHAR LESZNA DH
Dodane przez thomson dnia 22 marzec 2006 10:28:34


Jak poinformowa³ nas DH-RIDE Team ju¿ 9 kwietnia odbêdzie siê pierwsza edycja Pucharu Leszna DH. Zawody, tak jak w zesz³ym roku rozgrywane bêd± w Grzybowie na trasie Wybuchowa. Jest to na trasie Leszno – Osieczna oko³o 3 km od centrum Leszna.
Wiêcej informacji na temat imprezy oraz formularz zg³oszeniowy znajdziecie na WWW.DH-RIDE.PRV.PL