Wielkopolska Liga Masters 2006
Dodane przez thomson dnia 25 marzec 2006 16:09:03
Ju¿ 2 kwietnia rusza Wielkopolska Liga Masters. W tym roku sk³ada siê ona z 8 edycji, które bêd± przeprowadzone w nastêpuj±cych terminach i miejscowo¶ciach:
- 02 kwiecieñ Puszczykowo-Wielspin (Mistrzostwa Puszczykowa)
- 23 kwietnia Chodzie¿ Stok Narciarski
- 14 maja Poznañ - Cytadela
- 28 maja W±growiec – OSiR (Puchar W±growca)
- 11 czerwca Czarnków Skocznia
- 02 lipca Z³otów
- 07 pa¼dziernika Wrze¶nia – Ma³pi Gaj (Mistrzostwa Wrze¶ni)
- 14 pa¼dziernika W±growiec – Wielspin (Fina³ Ligi Masters)

Wiêcej informacji znajdziecie na stronie http://www.gogolmtb.of.pl/