wiosna...
Dodane przez thomson dnia 02 kwiecie 2006 16:25:13
Nareszcie doczekali¶my siê prawdziwie wiosennej pogody. Oczywi¶cie takich warunków nie mo¿na by³o zmarnowaæ. Skromna reprezentacja GKKG XC uda³a siê dzisiaj na zawody do Puszczykowa (czekamy na relacjê), które rozpoczynaj± cykl Wielkopolskiej Ligi Masters. Grupa FR równie¿ nie pró¿nowa³a. Po kilku kosmetycznych poprawakch nawierzchni toru oddano kilka skoków. Pó¼niej by³a wizyta w skateparku i inne lu¼ne jazdki. ¦wie¿utkie fotki do obejrzenia w galerii >>>
Jeszcze jedno - sezon uwa¿amy za jak najbardziej otwarty !