news
Dodane przez thomson dnia 23 kwiecie 2006 19:06:46
Do galerii dodali¶my kilka kolejnych fotek z toru, które zosta³y zrobione podczas ¶wi±tecznego spotkania freeridowego.
Zbli¿a siê d³ugi majowy weekend. Jak wszystkim doskonale wiadomo najlepiej wypoczywa sie na rowerze :) Grupa XC wypoczywaæ bêdzie nad morzem, a grupa FR w górach. Przynajmniej takie s± plany. Obiecujemy, ¿e zdamy relacjê z obu wyjazdów, byæ mo¿e pojawi siê jaki¶ nowy filmik z pierwszego w tym roku wypadu DH.
Na koniec sprawy "organizacyjne" : narzekacie, ¿e na stronie niewiele siê dzieje. Macie racjê, ale przypominam, ¿e klubowa strona powinna byæ wspó³tworzona przez wszystkich klubowiczów. S± osoby, które odwiedzaj± gkkg.pl codziennie, ale komentarzy czy postów ich autorstwa pró¿no szukaæ np. na forum. O przysy³aniu zdjêæ, relacji z zawodów czy wycieczek nawet nie wspominam.
Panowie ! samo siê nie zrobi !