?wie?e info
Dodane przez thomson dnia 13 maj 2006 18:53:48
Do sk³adu do³±czy³ nowy rider - Maks. Ma zaledwie 10 lat a ju¿ ostro wymiata na hopach. Niektórzy uwa¿aj± go za nadziejê gnie¼nieñskiego (i nie tylko) freeridingu. ¯yczymy powodzenia i witamy w teamie.
Obok naszego toru ekipa HCT wybudowa³a ca³kiem konkretny dirtPark. Ch³opaki ostro trenuj± triki na swoich nowych hopach. Tak trzymaæ! Widaæ, ¿e w Gnie¼nie jednak co¶ siê dzieje.