D?b?wiec 2006
Dodane przez thomson dnia 26 maj 2006 14:51:26
Zapraszamy na kolejny wy¶cig rowerowy dla amatorów - Dêbówiec 2006

NIEDZIELA 25 CZERWCA
Zapisy i wydawanie numerów startowych od godz. 11.00–12.00 w barze „RÓ¯A” przy ul. ORCHOLSKIEJ.

KATEGORIE WIEKOWE :
1) Junior ( 15–16 lat ) 15 km ( 1991–90 ) (Jest mo¿liwo¶æ startu m³odszych o ile s± pewni , ¿e przejad±, najlepiej pod opiek± osoby doros³ej )
2) Open ( 17–39 lat ) 15 km ( 1989-1967 )
3) Masters ( 40 i starsi ) 15 km (1966 , 1965 itd. )
4) Kobiety ( 15 i wiêcej lat ) 7 km.

W miarê mo¿liwo¶ci organizujemy DROBNE nagrody rzeczowe.
ZAPRASZAMY !!!