kolejny filmik DH
Dodane przez thomson dnia 02 czerwiec 2006 10:40:46
Nareszcie jest ! Przedstawiamy krótki filmik z naszego majowego wypadu do My¶lenic. By³ to pierwszy wyjazd w góry w tym roku, a przy sk³adaniu filmu wyst±pi³y spore problemy techniczno-sprzêtowe wiêc prosimy o traktowanie filmu jako rozgrzewkê przed kolejnymi :] Ca³o¶æ zajmuje ok. 40mb i trwa nieco ponad 5 minut. Mi³ego ogl±dania !
¦ci±gnij film >>>
Jak zwykle do Waszej dyspozycji s± komentarze pod newsem.