Przygotowania do maratonu
Dodane przez thomson dnia 22 sierpie 2006 10:57:35
Przygotowania do maratonu id± pe³n± par±. Zapowiada siê naprawdê du¿a impreza. Jak wiadomo sponsorem g³ównym jest SkodaAuto Polska S.A.,a patronat medialny obj±³ portal www.XCMTB.pl.
Intrnetowy serwis maratonu dzia³a pod adresem www.maraton.gkkg.pl. Znajdziecie tam regulamin, informacje dotycz±ce trasy i kategorii wiekowych. Prowadzimy te¿ zapisy on-line, które stanowi± dla nas cenne ¼ród³o informacji na temat liczby uczestników, a dla startuj±cych na temat ich przysz³ych rywali.
Wszystkim jeszcze niezdecydowanym polecamy zdjêcia z zesz³ego roku !