Po maratonie...
Dodane przez thomson dnia 10 wrzesie 2006 17:08:00
Ju¿ po wszystkim. Kolejny maraton za nami. Pogoda dopisa³a, frekwencja równie¿. 215 startuj±cych to du¿o jak na tego typu imprezê, ale byli¶my na to przygotowani. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez ma³ych potkniêæ, za które bardzo przepraszamy. Generalnie imprezê zaliczamy do udanych. Do zobaczenia za rok!
Zachêcamy wszystkich do opisywania wra¿eñ na forum i dodawania komentarzy w galerii.
Wyniki w dziale download.