Film z maratonu
Dodane przez thomson dnia 09 listopad 2006 21:58:09
Gotowy jest ju¿ film z tegorocznego maratonu ! Bêdzie on na pewno doskona³± pami±tk± dla ka¿dego uczestnika. Film oczywi¶cie w formacie DVD.
P³ytkê bêdzie mo¿na nabyæ w cenie 6z³ przy odbiorze osobistym lub 12z³ przy wysy³ce listem poleconym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontak mailowy (klub@gkkg.pl) i z³o¿enie zamówienia. Gdy zamówieñ bêdzie co najmniej kilka rozpoczniemy wysy³kê.