update - fotki
Dodane przez thomson dnia 29 grudzie 2006 13:23:27
Podczas porz±dkowania dysku natrafi³em na kilka fotek, które z niewyja¶nionych przyczyn nie zosta³y wcze¶niej umieszczone na stronie. Mo¿ecie je teraz zobaczyæ w galerii > Je¶li kto¶ ma jakie¶ ciekawe ujêcia z tego sezonu i chcia³by siê nimi podzieliæ niech przysy³a !

ROWEROWEGO NOWEGO ROKU !