Ireland part I
Dodane przez thomson dnia 07 stycze 2007 22:19:25

Ireland part I
Budyñ - nasz reprezentant w Irlandii wreszcie wzi±³ siê do roboty :]
Po przetransportowaniu nowego roweru do kraju wysokich zarobków ruszy³ na tamtejsze szlaki. Na uznanie zas³uguje fakt, i¿ z w³asnej woli (no prawie) zobowi±za³ siê do pisania relacji ze swoich wypadów. W tym powinni¶cie braæ z niego przyk³ad !
Zapraszamy do przeczytania pierwszej relacji pt. Cannon Hill. Kolejne (bardziej rozbudowane) powinny pojawiaæ siê do¶æ systematycznie wiêc zachêcam do obserwowania najnowszych artyku³ów na naszej stronie.