Niedzielne jazdki
Dodane przez thomson dnia 18 luty 2007 16:21:13

Dzisiejsza s³oneczna pogoda zaowocowa³a ca³kiem przyjemn± akcj±. Plany pokrzy¿owa³o troche b³oto, które na skutek nocnych przymrozków i rannego s³oñca pojawi³o siê praktycznie wszêdzie. ¯eby nie niszczyæ nawierzchni, jazdy po torze tym razem sobie odpu¶cili¶my i na celowniku pojawi³y siê okoliczne pagórki. Jazdy w sumie by³o niewiele, ale uda³o siê pstrykn±æ kilka fotek, które mo¿ecie obejrzeæ w albumie jesieñ/zima 06/07.