Strona g┬│├│wna| O Nas| Sk┬│ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku┬│y| Kontakt
S┬│ownik rowerowy
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [┬ú] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [┬Ž] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [┬»]

S┬│ownik powsta┬│ na podstawie „S┬│ownika termin├│w rowerowych” bikeBoard-u


A
Adrena - adrenalina, hormon walki.

A-head - po┬│┬▒czenie u┬│o┬┐yskowania kierownicy z widelcem, bez gwintu, przy pomocy doci┬Âni├¬cia specjalna ┬Âruba.

Aklimatyzacja - przystosowanie do zawarto┬Âci tlenu na danej wysoko┬Âci.

Amor - widelec amortyzowany.

Ampule - patrz imbusy.

ASB - Anti Snake Bite, system ogumienia stworzony przez Rigide i Continentala. Eliminuje on podw├│jne przebicie d├¬tki b├¬d┬▒ce wynikiem dobicia obr├¬czy, przy niskim ci┬Ânieniu w oponie. System ten r├│┬┐ni si├¬ od zwyk┬│ych tym, ze nie ma w nim d├¬tki, a opona jest zak┬│adana na specjaln┬▒ obr├¬cz, szczelnie do niej przylegaj┬▒ca.

Asfaltowa├Ž - je┬╝dzi├Ž po asfalcie.

B

Babka - sto┬┐ek zaciskowy mocuj┬▒cy wspornik kierownicy do szyjki widelca.

Beret - inaczej kask.

Blat - najwiêksza zêbatka suportu.

BMX - Bicycle Motor Cross - rower na ko┬│ach 20" albo 24" stworzony do wy┬Âcig├│w na specjalnym torze lub do akrobacji.

Boster - lub breakboster, kszta³tem przypomina podkowê, mocowany jest do piwotów hamulcowych i zapobiega ich (piwotów) rozginaniu podczas silnego hamowania.

Buksowa├Ž - peda┬│owaniem wprowadzi├Ž tylne ko┬│o w po┬Âlizg.

Bunny hop - patrz skok kr├│liczy.

C

Camelbak - specjalny worek na p┬│yn, po┬│┬▒czenie z rurka i specjalnym ustnikiem pozwala s┬▒czy├Ž p┬│yn bez odrywania rak od kierownicy.

Cantilevery - hamulce poprzedniej generacji. Piwoty wspawane s± poni¿ej obrêczy, a ramiona nie maja wiêcej ni¿ 90 mm.

Carbon - (z ┬│ac. w├¬giel), inaczej w┬│├│kno w├¬glowe. Materia┬│ odporny na ┬Âciskanie i rozci┬▒ganie lecz podatny na uderzenia.

Cartridge - zamkniêty element, czêsto nierozbieralny, odpowiedzialny za jedna konkretna funkcje, np. t³umik w amortyzatorze, czy os suportu w formie pakietu.

Cieniowane rury - rury o r├│┬┐nej grubo┬Âci ┬Âcianek na ko├▒cach grubsze. Spotyka si├¬ podw├│jne cieniowanie (grubo┬Â├Ž ┬Âcianki na ko├▒cach jest wi├¬ksza ni┬┐ w ┬Ârodku), trzykrotne i czterokrotne. Klein dobiera grubo┬Â├Ž ┬Âcianki p┬│ynnie i trudno m├│wi├Ž o cieniowaniu dwu czy trzykrotnym.

Ciêgna - linki.

CNC - obr├│bka metali za pomoc┬▒ frezarki sterowanej numerycznie.

CroMo - patrz cromoly.

Cromoly - stop stalowy zawieraj±cy domieszkê chromu i molibdenu.

Cross country - zawody w wy┬Âcigach na prze┬│aj dla rower├│w g├│rskich, czyli MTB. Zadaniem zawodnik├│w jest jak najszybsze pokonanie zadanego przez organizator├│w dystansu. Organizowane najcz├¬┬Âciej na trasie sk┬│adaj┬▒cej si├¬ z p├¬tli. Zawodnicy startuj┬▒ w grupie.

D

Da├Ž po heblach - bardzo ostro zahamowa├Ž.

Depni├¬cie - chwilowe, mocniejsze naci┬Âniecie na peda┬│y.

DH - patrz downhill.

Dobi├Ž - wykorzysta├Ž ca┬│y skok zawieszenia lub, mimo powietrza w oponie, uderzy├Ž obr├¬cz┬▒ o pod┬│o┬┐e.

Downhill - bieg zjazdowy, konkurencja MTB.

Dual - konkurencja MTB, w kt├│rej na trasie nieco d┬│u┬┐szej ni┬┐ slalom r├│wnoleg┬│y i kr├│tszej ni┬┐ trasa DH s┬▒ rozmieszczone szykany, takie jak r├│┬┐nego rodzaju hopki, skocznie, mostki i tym podobne. Zawodnicy startuj┬▒ po dw├│ch jednocze┬Ânie na tym samym torze. Ka┬┐dy wy┬Âcig ma dwa przejazdy, a eliminacje odbywaj┬▒ si├¬ systemem pucharowym.

Dual slalom - slalom r├│wnoleg┬│y, czyli zawody polegaj┬▒ce na pokonaniu slalomu, w kt├│rym na dw├│ch odr├¬bnych torach ┬Âciga si├¬ dw├│ch zawodnik├│w. Ka┬┐dy z nich musi pokona├Ž tras├¬ na jednym i drugim torze. Biker, kt├│rego czas dw├│ch przejazd├│w oka┬┐e si├¬ kr├│tszy, przechodzi do nast├¬pnej rundy. Zawody rozgrywane s┬▒ systemem eliminacji pucharowych.

Dusza - element mechanizmu mocuj┬▒cego wspornik kierownicy starego typu.

Du┬┐a p┬│yta - patrz blat.

Dzwon - wywrotka, czyli upadek.

F

Faceplant - w wyniku ostrego hamowania przednim hamulcem lub zablokowania przedniego ko┬│a: "wylot" przez kierownice na twarz.

Fajka - wspornik kierownicy na "dusze".

Flatland - jedna z konkurencji BMX.

Freeride - po prostu jazda na rowerze.

Full - rower full suspension.

Full Face - patrz kask integralny.

G

Gleba - patrz dzwon.

G┬│├│wka ramy - cz├¬┬Â├Ž ramy, kt├│ra ┬│┬▒├Žzy g├│rna i dolna rur├¬ przedniego tr├│jk┬▒ta ramy; w g┬│├│wk├¬ ramy wbija si├¬ miski ster├│w.

G├│rny ci┬▒g - manetki starego typu.

Grip Shift - nazwa zastrze┬┐ona przez SRAM, okre┬Âlaj┬▒ca manetki obrotowe.

Gripy - gumowe uchwyty na kierownice.

Guma - opona, dêtka, lub przebicie dêtki.

Gumki - klocki hamulcowe.

H

Hample - hamulce.

Hard core - bezkompromisowa jazda, bezkompromisowy biker; jazda, w która wk³ada siê cala dusze.

Heble - klamki hamulcowe, dzwignie hamulcowe lub szczeki hamulcowe.

Hi Ten - stal o zwi├¬kszonej zawarto┬Âci w├¬gla.

Hopka - przeszkoda wybijaj┬▒ca w powietrze lub nier├│wno┬Â├Ž trasy pomagaj┬▒ca w wykonaniu skoku.

I

Imbusy - sze┬Âciok┬▒tne klucze wk┬│adane do specjalnych ┬Ârub z gniazdami

Interwa³ - rodzaj treningu, w którym stosuje siê niepe³na przerwê wypoczynkowa.

I┬Â├Ž w trupa - da├Ž z siebie wszystko.

J

Jedenastka - najmniejszy tryb kasety Micro Drive.

K

Kartrid┬┐ - patrz cartridge.

Kaseta - zesp├│l tryb├│w na tylnej pia┬Âcie mocowany na specjalnym wielowypu┬Âcie. W tym systemie u┬│o┬┐yskowanie jest umieszczone jest w specjalnie skonstruowanym b├¬benku w pia┬Âcie. W odr├│┬┐nieniu od wolnobiegu tryby nie s┬▒ zintegrowane z ┬│o┬┐yskami, na kt├│rych si├¬ kr├¬c┬▒.

Kask integralny - kask z os┬│ona na szcz├¬k├¬ i dolna cz├¬┬Â├Ž twarzoczaszki.

Kevlar - tkanina z w┬│├│kna aramidowego, odporna na przetarcie.

Kicha - przebi├Ž d├¬tk├¬.

Klamki - patrz ┬│apy.

Kliki - patrz SPD

Komputerek - licznik rowerowy.

Kontra - nakrêtka uniemo¿liwiaj±ca odkrêcanie siê innej nakrêtki, np. misce sterów lub konusowi.

Konusy - sto¿kowe nakrêtki, stosowane w piastach z ³o¿yskami kulkowymi, bêd±ce nastawnymi bie¿niami tych ³o¿ysk. Likwiduje siê nimi luzy w piastach.

Koronki - zêbatki suportu.

Koszyki - tzw. noski, przykrêcane do peda³ów platformowych i zaciskane paskami, zapewniaj± "okr±g³y obrót".

£

£apy - dzwignie hamulców poci±gaj±cych linkê.

M

Mechanik - awaria sprz├¬tu, "mie├Ž mechanika".

Micro Drive - pomys³ Shimano na zmniejszenie wagi osprzêtu: mniejsze tarcze i mniejsza kaseta.

Micro Shell - cienka skorupa z folii PCV na kasku rowerowym.

Miêkkie nogi - nogi niezdolne do dalszej pracy, strach.

M┬│ynek - szybka kadencja.

Mostek - wspornik kierownicy.

Mufa suportowa - cz├¬┬Â├Ž ramy przy kt├│rej ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ dolne rurki tylnego tr├│jk┬▒ta ramy, rura podsiod┬│owa i dolna rura przedniego tr├│jk┬▒ta ramy; w muf├¬ suportowa wkr├¬cany jest pakiet czyli ┬Ârodek suportu.

N

Na trzy krzy¿e- sposób zaplatania ko³a, w którym ka¿da szprycha krzy¿uje siê z trzema innymi. Zaplata siê tak¿e na "dwa" lub "cztery krzy¿e".

Napêd - zespól sk³adaj±cy siê z manetek, przerzutek, ³añcucha, kasety i zêbatek suportu.

Noga podaje - jest si³a, dobrze siê jedzie.

O

OEM - komponenty lub cz├¬┬Âci przeznaczone dla fabryk i montowni rowerowych.

Ogon - podczas wy┬Âcigu co┬ przeciwstawnego do czo┬│├│wki.

Okr±g³y obrót - peda³owanie poprzez naciskanie peda³u stopa jednej nogi i podci±ganiem drugiego peda³u stop± wpiêta w peda³ SPD lub przypiêta noskami.

Ostre ko³o - rozwi±zanie tylnej piasty wymagaj±ce ci±g³ego obracania korbami suportu, bez wzglêdu na to, czy rower jest napêdzany czy nie.

Owijka - ta┬Âma z mi├¬kkiej tkaniny lub tworzywa s┬│u┬┐┬▒ca do owijania kierownicy.

P

Paj±k - element, do którego mocuje siê zêbatki suportu lub kasety.

Pakiet - w skr├│cie: os suportowa w formie pakietu.

Pampers - wk³adka w spodenkach rowerowych, zwiêkszaj±ca komfort jazdy.

Pantograf - równoleg³owód: mechanizm, dziêki któremu dzia³a tylna i przednia przerzutka.

Pegi - specjalne podp├│rki pod stopy, stosowane w akrobatycznych konkurencjach BMX. Przykr├¬ca si├¬ je najcz├¬┬Âciej na wysoko┬Âci osi k├│┬│.

Pop┬│yn┬▒├Ž - bardzo si├¬ spoci├Ž albo patrz "ugotowa├Ž si├¬".

P├│┬│ka - inaczej g┬│owica widelca.

PRS - system antyprzebiciowy ogumienia, redukuj┬▒cy prawdopodobie├▒stwo przebicia.

Przedni tr├│jk┬▒t - przednia cz├¬┬Â├Ž ramy rowerowej. ┬ú┬▒czy on g┬│├│wke ramy (ster├│wk├¬) z rura podsiod┬│ow┬▒ oraz z mufa suportowa, a wypadku niekt├│rych Full suspension z g┬│├│wna osi┬▒ obrotu.

Przelotka - opora pancerza.

Pu┬Âci├Ž - nie utrzyma├Ž tempa.

R

Rafka - obrêcz, felga.

Rajfa - opona.

Rampa - specjalny tor, o przekroju bocznym w kszta┬│cie rynny, do wykonywania akrobacji na BMX.

Resor - pogardliwie: widelec amortyzowany lub element amortyzuj┬▒cy w rowerach full suspension.

Rogi - no wiecie co, to wie nawet moja mama.

Rolki - k├│┬│eczka tylnej przerzutki.

Rotor - urz┬▒dzenie pozwalaj┬▒ce na obracanie kierownicy dooko┬│a w┬│asnej osi i jednocze┬Ânie umo┬┐liwiaj┬▒ce u┬┐ywanie przedniego hamulca na link├¬.

Rura - pogardliwie: kierownica.

S

Semislick - opona o nieznacznym bie┬┐niku w ┬Ârodku szeroko┬Âci i tradycyjnych bolcach na bokach, umo┬┐liwiaj┬▒cych wykonywanie zakr├¬t├│w. Stworzona z my┬Âl┬▒ u┬┐ywania w terenie.

Silent Clutch - nazwa zastrze┬┐ona przez Shimano, okre┬Âla mechanizm b├¬benka kasety pracuj┬▒cego bez halasu. Nie ma zapadek.

SIS - pogardliwe okre┬Âlenie najta├▒szej przerzutki Shimano, oznakowanej jedynie symbolem SIS.

Skok kr├│liczy - wyskok w powietrze bez pomocy skoczni.

Slick - opona bez lub z bardzo nieznacznym protektorem, przeznaczona do jazdy po asfalcie.

Snake bite - charakterystyczne przebicie dêtki, dobita dêtka kaleczy siê o obrêcz, powstaj± dwa otwory którymi uchodzi powietrze.

SPD - Shimano Pedalling Dynamics - peda┬│y zatrzaskowe.

Stery - ┬│o┬┐yska sterowe.

Stolik - skok, w kt├│rym tylne ko┬│o ustawione jest r├│wnolegle do powierzchni ziemi.

St├│jka - ewolucja polegaj┬▒ca na staniu rowerem w miejscu z nogami na peda┬│ach.

Street - jedna z konkurencji BMX.

Strza┬│ w orzechy - uderzenie g├│rna rura ramy w krocze.

Suport - korbowód, czyli korby wraz z zêbatkami.

Sworze├▒ - bolec ┬│┬▒cz┬▒cy ogniwa ┬│a├▒cucha.

Szlify - otarcia po upadku.

Sztyca - wspornik siode┬│ka.

Szytka - specjalny rodzaj opony zintegrowanej z dêtka, wymaga specjalnej obrêczy i nie jest stosowany do innej jazdy ni¿ szosowa.

┬Ž

┬Žcigant - zawodnik, szybki biker lub szosowiec.

┬Žlimak - w├│zek lub prowadnik ┬│a├▒cucha w tylnej przerzutce, wraz z rolkami.

┬Žrodek suportu - patrz pakiet.

T

Tarcza - popularnie: skr├│t od tarczy hamulcowej.

Tarcza suportu - jedno z kó³ zêbatych suportu. Najwiêksza tarcza to blat.

Teleskop - patrz amor.

T├¬tno maksymalne - szybko┬Â├Ž pracy serca podczas wysi┬│ku maksymalnego, parametr ten pozwala okre┬Âli├Ž zakres pracy i rodzaj wysi┬│ku.

Ti - skr├│t od tytan.

T┬│umienie dobicia - funkcja amortyzacji pozwalaj┬▒ca kontrolowa├Ž szybko┬Â├Ž ugi├¬cia zawieszenia.

T┬│umienie odbicia - funkcja amortyzacji pozwalaj┬▒ca kontrolowa├Ž szybko┬Â├Ž rozpr├¬┬┐enia si├¬ zawieszenia.

Trakcja - przyczepno┬Â├Ž.

Trick- ewolucja (wychodz┬▒ca poza wyobra┬╝nie "zwyk┬│ych" ludzi) na rowerze.

Trzy sze┬Â├Ž - ewolucja polegaj┬▒ca na wykonaniu obrotu o 360┬░ dooko┬│a osi pionowej.

Trzyma├Ž ko┬│o - jecha├Ž w cieniu aerodynamicznym albo dotrzymywa├Ž tempa prowadz┬▒cemu.

U

Ugotowa├Ž si├¬ - narzuci├Ž sobie zbyt szybkie tempo i nie wytrzyma├Ž do ko├▒ca dystansu.

U┬Âlizg - po┬Âlizg ko┬│a.

V

V-Brake - nazwa zastrze┬┐ona przez Shimano na okre┬Âlenie hamulc├│w typu Side pull. Ich konstrukcja zak┬│ada d┬│ugie dzwignie uruchamiane przez link├¬ u┬│o┬┐on┬▒ prostopadle do ramion hamulca.

W

Wachlarz - b┬│otnik.

Wahacz - konstrukcja zawieszenia tylnego ko┬│a w rowerze typu Full.

Wheelie - jazda na tylnym kole.

W├│zek - cz├¬┬Â├Ž przerzutki zawiaduj┬▒ca naci┬▒giem ┬│a├▒cucha.

Wyciskacz do sworzni - urz┬▒dzenie pozwalaj┬▒ce rozpi┬▒├Ž ┬│a├▒cuch.

X

XC - patrz cross country.

Y

Z

Zacisk - szybko-zamykacz, mimo┬Ârodowe zapi├¬cie k├│┬│ lub siode┬│ka.

Zryw - ruszenie rowerem lub mocniejsze depni├¬cie w peda┬│y, powoduj┬▒ce utrat├¬ przyczepno┬Âci tylnego ko┬│a.

¯

┬»├│┬│wik - pancerz chroni┬▒cy l├¬d┬╝wiow┬▒ cz├¬┬Â├Ž kr├¬gos┬│upa.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [┬ú] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [┬Ž] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [┬»]S┬│ownik powsta┬│ na podstawie „S┬│ownika termin├│w rowerowych” bikeBoard-u

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj siŕ, ┐eby mˇc dodawaŠ komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostŕpne tylko dla zalogowanych U┐ytkownikˇw.

Proszŕ siŕ zalogowaŠ lub zarejestrowaŠ, ┐eby mˇc dodawaŠ oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze w▒tki na Forum
   Brak nowych Postˇw Gogol - ┬úopuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - St├¬szew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postˇw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj┬▒ nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>