Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
dojazd na Winter Race 2009
Dojazd do miejsca startu:
Start znajduje siê mniej wiêcej w po³owie drogi miêdzy Witkowem a Trzemesznem, naprzeciwko Le¶nictwa Krzy¿ówka (parking le¶ny przy tej drodze)


Bêd±c na tym parkingu nale¿y wjechaæ ok. 50m w g³±b lasu.
Dok³adne miejsce biura zawodów i startu :

22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>